VVN Afdeling Gemeente Coevorden organiseert Dodehoeklessen in de gemeente

Wethouder Jeroen Huizing was maandagmorgen aanwezig in de C.B.S. Willem-Alexander school in Dalerpeel voor het bijwonen van een praktijkles Dodehoek. Verkeerschool DIBO was daar met een heuse vrachtwagen. Na de door de VVN medewerkers Johan Kort, Joop Boersma en Siem Schippers in de afgelopen tijd gegeven theoretische lessen, was het nu de beurt aan DIBO om de kinderen de opgedane kennis in de praktijk te laten beleven.

Samen met de leerlingen volgde de wethouder de uitleg over de dode hoeken die bestaan rond om een vrachtwagen, de kinderen van de groepen 7-8 mochten daarna met 5 tegelijk plaats nemen in de cabine van de vrachtwagen om daar te ervaren wat de belevingswereld is van een chauffeur. Er werd een rondje gereden door het dorp Dalerpeel. Een van de verkeersouders fietste mee om de kinderen te laten waarnemen wat je in de spiegels kunt zien als men links of rechts van een vrachtwagen rijdt. Bij de laatste groep nam ook de wethouder plaats in de cabine en maakte een ritje door het dorp.

Tot slot had de wethouder nog een groepsgesprek met alle kinderen, hij wilde graag weten wat zij belangrijk vonden en wat zij ervan hadden geleerd. Hij wees erop dat het vooral in de buitendorpen niet alleen vrachtwagens rijden, maar dat de kinderen ook moeten op passen voor de grote landbouwvoertuigen. Tot slot was er een dankbaar applaus van de kinderen en andere aanwezigen. De vrachtwagen van DIBO vertrok richting Coevorden, om ook daar  praktijklessen te verzorgen op de Paul Kruger- en Pantarei school.

Klik op dit adres voor de video: https://youtu.be/M3s02iQFdlM